طرح امنیتی ایران برای نفوذ در بلوچستان شرقی

این مطلب «مراجعه به عکس» نیز به تازگی مرداد نود و نه، منتشر شده است، و می توانید گزارشی که سهاب قریب به یک سال و هشت ماه پیش در…

ادامه خواندن طرح امنیتی ایران برای نفوذ در بلوچستان شرقی

بلوچستان سرزمین گنج و رنج

بلوچستان سرزمینی سرشار ازمنابع زمینی و زیر زمینی، مناظر خیره کننده کوههای زیبای مینیاتوری ، سواحل بکر ماسه ای و صخره ای ، تلفیق دریا با ریگزار کویر، پتانسیل بالای…

ادامه خواندن بلوچستان سرزمین گنج و رنج

خیانت

گاهی از خودشان بپرسند ،قلمهای خائن ،تریبونهای خائن ،سلاحهای خائن به چه بهایی خیانت شلیک میکند و می گویند و می نویسند. بلوچستان سرزمینی است که خائنین خودی چنین محروم…

ادامه خواندن خیانت

رمشک و سال های دور از خانه

رمشک و سال های دور از خانه (✍سهیل بلوچی) "رمشک" نامی کمتر آشنا در بین مناطق بلوچ نشین میباشد اما این ناآشنایی بواسطه محروم و محجور بودن و همچنین تقسیم‌بندی…

ادامه خواندن رمشک و سال های دور از خانه

بلوچستانم سرزمین اجدادی من

بلوچستانم سرزمین اجدادی من ! ببین چه بر سر فرزندانت آورده اند. همسایگان بدور از انسانیت جگرگوشگانت را به هزار و یک مشکل و بلا گرفتار کرده اند تا ثروتهای…

ادامه خواندن بلوچستانم سرزمین اجدادی من