طرح امنیتی ایران برای نفوذ در بلوچستان شرقی

این مطلب «مراجعه به عکس» نیز به تازگی مرداد نود و نه، منتشر شده است، و می توانید گزارشی که سهاب قریب به یک سال و هشت ماه پیش در…

ادامه خواندن طرح امنیتی ایران برای نفوذ در بلوچستان شرقی

باز نشر مطلب افشاگرانه سهاب مربوط فوریه 2019

آغاز اجرای طرح برجسته کردن بلوچستان شرقی به عنوان سرزمین ایرانی توسط ارگان های امنیتی! اختصاصی/ سهاب به گزارشهای محرمانه ای دست یافته که بنابر آن حکومت ایران طرحی به…

ادامه خواندن باز نشر مطلب افشاگرانه سهاب مربوط فوریه 2019

شاهان بلوچستان

بلوچستان سرزمینی است در جنوب آسیا که سابقا از آن به عنوان مکران یاد می شد. مکران اکنون به منطقه جنوبی این سرزمین اطلاق می شود. یونانی ها این سرزمین…

ادامه خواندن شاهان بلوچستان

توران کجاست

◼️توران کجاست؟برگرفته‌از کتاب: از مکران تا بلوچستان ✍حبیب الله سربازی بلوچ دگر تور را داد توران زمین ورا کرد سالار ترکان و چینیکی لشکری نامزد کرد شاه کشید آنگهی تور…

ادامه خواندن توران کجاست