واکنش مولوی عبدالحمید به ممانعت از بازدید نمایندگان حقوق بشر از زندان ها، عدم آزادی بیان، ممنوعیت از کاندیداتوری اهل سنت و نگرانی از بازداشت و اعدام شهروندان کرد و بلوچ

امام جمعه اهل سنت دزاپ نسبت به کارشکنی و بی تفاوتی حکومت ایران نسبت به اقلیت ها ابراز نگرانی کردند. به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۱۷ بهمن ماه ۹۹،…

ادامه خواندن واکنش مولوی عبدالحمید به ممانعت از بازدید نمایندگان حقوق بشر از زندان ها، عدم آزادی بیان، ممنوعیت از کاندیداتوری اهل سنت و نگرانی از بازداشت و اعدام شهروندان کرد و بلوچ

کمپانی بلوچستان غربی

 شرکت بازرگانان لندن در هند شرقی در ۳۱ دسامبر ۱۶۰۰ یک امتیازنامه سلطنتی  از جانب  ملکه الیزابت اول با هدف کسب امتیازهای تجاری در هندوستان به مدت ۱۵ سال دریافت…

ادامه خواندن کمپانی بلوچستان غربی