واکنش مولوی عبدالحمید به ممانعت از بازدید نمایندگان حقوق بشر از زندان ها، عدم آزادی بیان، ممنوعیت از کاندیداتوری اهل سنت و نگرانی از بازداشت و اعدام شهروندان کرد و بلوچ

امام جمعه اهل سنت دزاپ نسبت به کارشکنی و بی تفاوتی حکومت ایران نسبت به اقلیت ها ابراز نگرانی کردند. به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۱۷ بهمن ماه ۹۹،…

ادامه خواندن واکنش مولوی عبدالحمید به ممانعت از بازدید نمایندگان حقوق بشر از زندان ها، عدم آزادی بیان، ممنوعیت از کاندیداتوری اهل سنت و نگرانی از بازداشت و اعدام شهروندان کرد و بلوچ

ابراز نگرانی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» نسبت به وضعیت اهل سنت و زندانیان سیاسی

▪ ابراز نگرانی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» نسبت به وضعیت اهل سنت و زندانیان سیاسی حمید قره گزلو نماینده «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در «نشست سایبری» كه اخيرا…

ادامه خواندن ابراز نگرانی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» نسبت به وضعیت اهل سنت و زندانیان سیاسی