دست نوشته هایی برای ازادی عبدلله بزرگزاده از دولت ترکیه

▪️دست نوشته های مختلف از ملت بلوچ در حمایت از عبدالله بزرگزاده و درخواست از ترکیه برای آزادی او. بیاید ما نیز با او همراهی کنیم و از ترکیه بخواهیم…

ادامه خواندن دست نوشته هایی برای ازادی عبدلله بزرگزاده از دولت ترکیه

برنامه ریزی برای نابودی هویت ملی و فرهنگی ملت بلوچ توسط نماینده ولایی زابل

نماینده ولایی زابل "حبیب الله دهمرده" در اولین نطق خود در مجلس یازدهم شورای اسلامی بار دیگر خواستار تقسیم بلوچستان شد. این در حالی است که ملت بلوچ از زبان…

ادامه خواندن برنامه ریزی برای نابودی هویت ملی و فرهنگی ملت بلوچ توسط نماینده ولایی زابل